aMuz

Akademia Muzyczna
im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku

System identyfikacji
wizualnej

Każda zmiana
zaczyna się od decyzji

Duża część społeczności uczelni, na czele z jej władzami, już od dawna dostrzegała potrzebę zmian. Nowa identyfikacja wizualna Akademii Muzycznej w Gdańsku, okazała się dobrym sposobem na manifestację otwartości na istotne zmiany w wielu obszarach, takich jak: organizacja uczelni, zarządzanie wizerunkiem i budowanie silnej marki. A co istotne – wychodzi również naprzeciw nowym, zmieniającym się potrzebom studentów. W zamyśle ma ich uwrażliwić na potrzebę budowania marki osobistej na drodze kariery artystycznej.

Proces projektowania nowej identyfikacji zakładał duży nacisk na współtworzenie go ze społecznością uczelni. Powstał zespół projektowy, w skład którego weszły władze uczelni, przedstawiciele pedagogów, pracowników i studentów. Jego celem było współtworzenie, konsultowanie i akceptowanie poszczególnych etapów prac. W trakcie projektowania odbyło się nadto pięć warsztatów z udziałem pedagogów, pracowników, studentów i absolwentów.

System identyfikacji wizualnej

Od roku akademickiego 2018/2019 Akademia Muzyczna
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku wprowadza w życie nowy systemem identyfikacji wizualnej. System ten jest zbiorem zasad regulujących użycie materiałów identyfikujących uczelnię, w tym m.in. znaku graficznego oraz porządkujących powstawanie materiałów informacyjnych i promocyjnych. Pozwoli również usystematyzować komunikację wewnątrz uczelni, nadając poszczególnym informacjom odpowiednią formę i hierarchię.

Identyfikacja Akademii Muzycznej została zbudowana w oparciu
o najważniejsze wartości uczelni:
– różnorodność
– otwartość
– dialog
– jakość
– tradycja/dorobek
– praktyczność

Po co ta zmiana?

Stosowanie sytemu jest tańsze i skuteczniejsze, pozwala zmniejszyć wydatki i zaoszczędzić dużo czasu. Porządkuje działania promocyjne i poprawia ich jakość. Usprawnia komunikację wewnątrz uczelni i wzmacnia poczucie wspólnoty.
Pozwala w spójny sposób mówić o uczelni na zewnątrz – lokalnie i na arenie międzynarodowej. Komunikuje wartości i dążenia społeczności. Pokazuje instytucje z najlepszej strony.

Manual

Szczegółową specyfikację i opis zasad stosowania grafiki firmowej, które składają się na system identyfikacji wizualnej – zawarto w trzech opracowaniach: księdze znaku, key visualu i reklamie. Prezentowana strona jest jedynie najbardziej podstawowym wyrazem nowego projektu.

Warsztaty ze społecznością

Identyfikacja wizualna Akademii Muzycznej w Gdańsku została zaprojektowana wspólnie ze społecznością uczelni i dla tej społeczności. W warsztatach prowadzonych według metody design thinking wzięli udział przedstawiciele władz uczelni, pedagodzy, kadra, pracownicy administracji oraz studenci i absolwenci. Wspólnie określone zostały najważniejsze wartości, które posłużyły do zaprojektowania nowej identyfikacji wizualnej. Warsztaty pozwoliły określić najistotniejsze potrzeby zmian w funkcjonowaniu uczelni.

Wraz ze zmianami wizerunku zaprojektowane zostały zmiany w systemie informacji wewnątrz uczelni, informacji dla nowych studentów, przestrzeni dla studentów oraz system rezerwacji sal, które będą pojawiać się równolegle z wdrażaniem nowego systemu identyfikacji wizualnej. Warsztaty posłużyły do zebrania informacji, a na dalszym etapie do opracowania strategii marki na lata 2018–2021, która określa misję, wizję, obszary rozwoju, cele strategiczne i operacyjne.

Nazwa i logo

Strategiczną zmianą jest zastąpienie w materiałach wizerunkowych pełnej nazwy instytucji, powszechnie używanym akronimem słowno-graficznym aMuz, wokół którego została zbudowana nowa identyfikacja. Logotyp aMuz jest tym samym nowym znakiem graficznym uczelni.

Nowy znak jest zbudowany z czterech liter. Małej a, która idee akademii czyni bardziej przystępnymi i przyjaznymi, zapraszając do dialogu. I Muz, zwrotu zaczynającego się wielką literą M, co podkreśla najważniejszą i uniwersalną wartość – Muzykę.

Konstrukcja znaku

Logotyp uczelni – akronim aMuz – zbudowany jest z czterech starannie
zaprojektowanych liter, których wszystkie elementy stanowią idealną
rodzinę form wykreślonych za pomocą najprostszych figur geometrycznych.

Litery nawiązują do dwuelementowego kroju pisma z charakterystycznym brakiem elementów cienkich. Tworzy to szablonowy obraz pisma, z mocno wyznaczonym rytmem elementów pionowych.

System oznaczeń wydziałów
i jednostek uczelnianych

Znak graficzny składa się z logotypu – aMuz – oraz pełnej nazwy uczelni oddzielonej pionową kreską. Do pozycjonowania napisu w stosunku do logotypu służy siatka modułowa, wynikająca z wysokości znaku literniczego z.
Siatka modułowa służy ponadto do pozycjonowania znaku na różnych formatach publikacji i odsunięcia go od marginesów strony, wyznacza również

tzw. pole ochronne, czyli obszar, w którym nie powinny znaleźć się żadne inne elementy graficzne. Logotypy wydziałów i jednostek uczelnianych są zbudowane według tej samej zasady co logotyp uczelni. Tworzy to spójny wizerunek podporządkowany jednemu celowi – promocji marki aMuz.

Typografia

Rodzina pisma Basier Square, wydana przez Atipo Foundry, została
wybrana jako firmowy krój pisma. Jest to prosty, nowoczesny i neutralny font.
Korzystanie z określonej rodziny fontów we wszystkich materiałach, pozwoli zachować spójność wizualną i zbudować rozpoznawalność marki.

Kolorystyka

Kolorami podstawowymi dla wszystkich materiałów informacyjnych
i wewnętrznych uczelni są czerń i biel, wybrane jako najbardziej
praktyczne i użyteczne.

Dopełniają go dwa kolory. Czerwony, barwa uzupełniająca, najbardziej aktywna
i dynamiczna. I złoty, barwa premium – do specjalnych zastosowań, które mają podkreślić prestiż i wyjątkowość danej okazji oraz przywiązanie do tradycji.

Key visual – idea

Głównym elementem wizualnym służącym do promowania marki aMuz, jest kwadrat z wyciętym logotypem uczelni. Charakterystyczną cechą tego zabiegu jest wyświetlenie obrazu znajdującego się pod spodem. Dzięki temu ten sam logotyp za każdym razem będzie funkcjonował w różnych wersjach kolorystycznych i komunikował różnorodność – jedną z pierwszych wartości Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Układ kompozycyjny

Uporządkowany i ujednolicony układ kompozycyjny gwarantuje spójny oraz czytelny odbiór materiałów informacyjnych i promocyjnych uczelni. Do ich budowy służy siatka modułowa, określająca podział strony, pozycjonowanie logo, a także umieszczanie tekstów, zdjęć i ilustracji. Główny element key visualu – kwadrat – wyznacza najmniejszą wartość siatki modułowej.

Zastosowanie

Aby uzyskać spójność w komunikacji uczelni wszystkie nośniki – dokumenty, korespondencja, materiały promocyjne i reklamowe, jakość zdjęć i obrazów – muszą być przygotowywane wg wyznaczonych zasad. System identyfikacji wizualnej Akademii Muzycznej w Gdańsku ułatwi pracę, zawiera bowiem bibliotekę przydatnych, używanych codziennie komponentów, określa szatę

graficzną dokumentów, publikacji oraz materiałów informacyjnych i reklamowych, zarówno drukowanych, jak i elektronicznych. Spójny system będzie stopniowo rozszerzany na dalsze pola eksploatacji i obejmie oznaczenie budynków, stronę www i inne materiały reklamowe.

Film na inaugurację

Nowa identyfikacja wizualna została oficjalnie zaprezentowana na Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019, na której wykład pt. Czy zmiana leży w naszej naturze? wygłosił dr hab. Adam Kamiński, Prorektor ds. kształcenia i studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a towarzyszył mu film wprowadzający nowy znak graficzny.

Zespół projektowy

Zespół projektowy ze strony uczelni tworzyli:

 • Rektor prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak
 • Prorektor ds. artystycznych i współpracy z zagranicą
  prof. zw. dr hab. Ryszard Minkiewicz
 • ad. dr Anna Wandtke-Wypych, pedagog klasy skrzypiec
 • Joanna Bogusz, specjalista ds. marketingu i reklamy – manager procesu projektowego
 • Sylwia Holeksa-Wilkowska, specjalista ds. promocji
 • Kamil Górzyński, specjalista ds. administracyjnych
 • Igor Torbicki, student II roku studiów II st. w klasie fortepianu

ze strony tatastudio:

 • Luiza Olichwier-Skwierawska, konsultant, trener
 • Piotr Białas, grafik, projektant
 • Filip Piasecki, grafik, projektant